Přeskočit navigaci
Safe Internet Day

Důležité dokumenty

Tiskové zprávy

Modrá linka spouští Schránku internetového poradenství [pdf].
(2. října 2013)

Modrá linka má novou psycholožku [pdf].
(3. února 2011)

Modrá linka přivítá evropské odborníky na internetové poradenství [pdf].
(20. října 2010)

Modrá linka se připojuje k Světovému dni prevence sebevražd [pdf].
(9. září 2010)

Modrá linka byla jako první linka důvěry z ČR přijata do IFOTES [pdf].
(13. července 2010)

Spuštění nové webové prezentace [pdf].

(nahoru)

Výroční zprávy

Výroční zprávu za rok 2016 ve formátu pdf si můžete stáhnout zde [pdf].

Výroční zprávu za rok 2015 ve formátu pdf si můžete stáhnout zde [pdf].

Výroční zprávu za rok 2014 ve formátu pdf si můžete stáhnout zde [pdf].

Výroční zprávu za rok 2013 ve formátu pdf si můžete stáhnout zde [pdf].

Výroční zprávu za rok 2012 ve formátu pdf si můžete stáhnout zde [pdf].

Výroční zprávu za rok 2011 ve formátu pdf si můžete stáhnout zde [pdf].

Výroční zprávu za rok 2010 ve formátu pdf si můžete stáhnout zde [pdf].

Výroční zprávu za rok 2009 ve formátu pdf si můžete stáhnout zde [pdf].

Výroční zprávu za rok 2008 ve formátu pdf si můžete stáhnout zde [pdf].

(nahoru)

Etický kodex pracovníka linky důvěry a pracoviště linky důvěry

Tento etický kodex byl přijat sněmem České asociace pracovníků linek důvěry 20. října 1998 v Hradci Králové.

 1. Linka důvěry umožňuje bezprostřední telefonický kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni.
 2. Pracovník LD aktivně klientovi naslouchá, hovoří s ním a neomezuje ho v jeho svobodě vyjádření.
 3. Nabízená pomoc se netýká jen prvního kontaktu, platí po celou dobu krizového stavu a informuje i o možnostech následné péče, případně je se souhlasem klienta zprostředkovává.
 4. Pomoc pracovníka LD spočívá především v poskytnutí podpory klientovi a v jeho zplnomocnění k vlastnímu řešení jeho problémů a snášení jeho starostí.
 5. Povinností pracovníka LD je zachovávat naprostou mlčenlivost a respektovat anonymitu klienta i pracovníka. Pokud tato pravidla v naléhavých případech poruší, klienta o tom informuje. Zprávu pro orgány činné v trestním řízení a soudy může podávat pouze vedoucí LD nebo jím pověřený pracovník na jejich písemné vyžádání a se souhlasem klienta. Je naprosto nepřípustné nahrávat hovory na LD.
 6. Na klienta nesmí být vykonáván jakýkoliv nátlak, který se týká přesvědčení, náboženství, politiky nebo ideologie.
 7. Pracovník LD nesmí používat LD k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání.
 8. Pracovník LD prochází před započetím služby výběrem a akreditovaným výcvikem orgány České asociace pracovníků linek důvěry, jejichž výsledkem jsou schopnosti, vlastnosti, vědomosti a dovednosti odpovídající potřebám práce na LD. Po celou dobu práce na LD vystupuje jako člen týmu, má k dispozici supervizi a podporu. Supervize jeho práce je pro něj povinná.
 9. Pomoc na LD je dosažitelná nepřetržitě nebo v daném časovém limitu. Pracovník LD se v průběhu služby nesmí zabývat činnostmi, které ho odvádějí od práce na LD.
(nahoru)

Etický kodex internetové poradny

Tento dokument byl vypracován Českou asociací pracovníků linek důvěry a schválen na XIII. sněmu ČAPLD dne 28. května 2005 v Liberci.

 1. Internetová poradna (iP) umožňuje informační kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni pomocí internetových technologií.
 2. Na klienta nebude vykonáván jakýkoli nátlak, který se týká jeho přesvědčení, náboženství, rasy, politiky ideologie nebo sexuální orientace.
 3. iP je služba u které musí být současně a viditelně jednoznačně definováno, kdo je jejím poskytovatelem a zřizovatelem a jaké jsou jejich cíle a poslání.
 4. Internetová nabídka poradenských služeb musí obsahovat jednoznačný časový závazek, dokdy může klient očekávat odpověď.
 5. Odpověď nebo jiná internetová reakce iP není vázána na vytvoření ekonomického nebo jiného spojení mezi klientem a iP.
 6. Pracovník iP nesmí používat iP k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání.
 7. Všechny informace sdělené klientem jsou považovány za důvěrné, pokud to neodporuje zákonům ČR.
 8. Aktivita iP vůči klientovi není jen dílem jedince ­ je výsledkem spolupráce týmu.
(nahoru)

Stanovy občanského sdružení Modrá linka

Stanovy občanského sdružení Modrá linka ze dne 10. listopadu 2015 [pdf].

(nahoru)

Další dokumenty

Potvrzení o přijemí Modré linky, o.s., do International Federation of Telephone Emergency Services [pdf].

Leták Modré linky [pdf].

(nahoru)

Kontakty na linku důvěry

Telefon

549 241 010

Mobil

608 902 410

Skype

modralinka

E-mail

help@modralinka.cz

 

V provozu denně
od 9.00 do 21.00 hod.


ikona - FaceBook

Modrá linka je členem International Federation of Telephone Emergency Services


 

Kdo nás podporuje...


English flag  English