Přeskočit navigaci
Safe Internet Day

Historie Modré linky

Občanské sdružení Modrá linka vzniklo v roce 1994. U jeho vzniku stály tyto ženy: Eva Horká, Jitka Kačerová a Věra Jelínková. Hlavním posláním, se kterým vstoupily do světa neziskových organizací bylo od počátku poskytovat dětem a mladým lidem pomoc v krizových a obtížných životních situacích. Modrá linka si vzala do svého názvu modrou barvu jako symbol naděje. Naděje pro ty, které něco trápí, bolí nebo jen znepokojuje, pro všechny, kteří jsou v úzkých, na rozcestí, kteří nevědí, jak dál, kteří mají pocit, že jsou na všechno sami. Modrá linka vznikla proto, aby na všechno tak úplně sami nebyli...

Nejprve tedy zahájila činnost linka důvěry a to 5. září 1994. Zázemí i prostory poskytlo Středisko volného času Lužánky, které podporuje tuto organizaci až do současnosti.V počátcích byla poskytována poradenská pomoc po telefonu a při osobních návštěvách 6 hodin denně v pracovních dnech. I přes tuto omezenou dobu linku důvěry kontaktovalo denně až čtyřicet klientů. Potřeba dětí a mladých lidí poradit se s někým, kdo naslouchá a kdo jim chce pomoci při řešení problémů, byla veliká. Modrá linka byla první linkou důvěry určenou pouze dětem a mladým lidem v Brně a okolí.

Postupem času vyvstala potřeba oddělit osobní poradenství od telefonického. Ukázalo se, že není možné zároveň vést kvalitní hovor s klienty a zároveň přijímat klienty k osobnímu setkání. Proto byla od dubna 1996 otevřena poradna Modré linky a zároveň se rozšířily provozní hodiny na 8 hodin denně včetně sobot. Hlavním cílem členů občanského však bylo mít celodenní provoz, tedy i v dopoledních hodinách a také během celého týdne. To se podařilo v dubnu 1998. Od té doby je linka důvěry klientům k dispozici 12 hodin denně až do dnešní doby. V tomto roce se také od října rozšířily naše poradenské služby o poradnu pro poruchy učení a poradnu pro dívky trpící poruchami příjmu potravy.

Do poloviny roku 1999 se Modrá linka soustřeďovala především na telefonický a osobní kontakt s klienty. Jen v tomto roce zaznamenala 3637 kontaktů. Modrá linka však chtěla využívat i alternativní způsoby komunikace s klienty, takže ve spolupráci s Unií neslyšících využívala tzv. „psacího telefonu“, aby k pomoci měli přístup i handicapovaní klienti. Dalším krokem byla od začátku července prezentace organizace v síti internet. Na adrese www.modralinka.cz mohli klienti nalézt informace o telefonní lince, o poradnách, příběhy a přímo z internetové stránky mohli kontaktovat naše pracovníky. Internetové poradenství bylo v počátcích. Tento způsob kontaktu elektronickou poštou upřednostňovali zvláště mladí lidé, kterým byl tento způsob kontaktu blízký.

Rok 2001 lze charakterizovat novými organizačními změnami ve struktuře občanského sdružení. Vznikly dvě samostatné organizační jednotky Linka důvěry pro děti a mládež a Poradenské a vzdělávací centrum. Tento rok byl ve znamení začátku spolupráce s internetovým časopisem Alík a otevření logopedické poradny.

Rok 2002 byl poznamenán prudkým rozvojem internetového poradenství a rostoucím zájmem o výukové programy. Nově jsme nabídli kontakt prostřednictvím mobilního telefonu.

Rok 2003 přinesl některé organizační změny. Byla zřízena funkce manažera sdružení, a bylo přijato několik dobrovolníků, kteří byli a stále jsou pro chod sdružení pomocí.

V roce 2004 Modrá linka oslavila desáté výročí založení Modré linky slavnostním večerem spojeným s 3. vánoční aukcí. Oslavy doprovázely dvě prestižní akce, které sdružení pořádalo pro odbornou veřejnost. Byl to 12. sněm České asociace pracovníků linek důvěry (ČAPLD) a odborný seminář pořádaný ve spolupráci s Česko-britskou společností pro prevenci krizí v rodině. Poradenské a vzdělávací centrum poprvé nabízí Výcvik v internetovém poradenství, akreditovaný ČAPLD.

Během roku 2005 linka důvěry zahájila zkušební provoz nové služby pro klienty, která se realizuje přenosem hlasu po internetu nazývaného odborně VOIP (voice over internet protocol) nebo zjednodušeně audiochat. Modrá linka k telefonování přes internet začala využívat programu Skype. V tomto roce dochází i prudkému rozvoji aktivit Poradenského a vzdělávacího centra.

Rok 2006 byl rokem značného nárůstu kontaktů – linka důvěry zaznamenala zvýšení počtu kontaktů o 52% oproti předchozímu roku. Poradny se v září přestěhovaly ze Střediska volného času Lužánky na Lidické do pobočky na Plovdivskou 8, klienti mohli začít využívat jejich služby ve větších a modernějších prostorách. Rovněž i Poradenské a vzdělávací centrum zdvojnásobilo své aktivity – nejen ve formě otevřených aktivit, ale i v rámci vzdělávání na klíč nebo objednávku, podle individuálních potřeb objednatele a jednotlivých pracovních týmů. V srpnu začalo centrum s realizací 18 měsíčního projektu „Posílení profesních kompetencí pracovníků NNO v sociálních službách“, díky němuž se mohly až do února 2008 mnohé neziskové organizace v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina vzdělávat bezplatně.

V roce 2007 se Modrá linka soustředila na profesionalizaci organizace. Modrá linka byla registrována jako poskytovatel sociálních služeb dle zákona Zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o sociálních službách. V tomto roce získala Modrá linka akreditaci také u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR jako vzdělávací instituce pro realizaci dalšího vzdělávání podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. V roce 2007 se vzdělávací centrum rozdělilo na dvě samostatné části, kterými se oddělily vzdělávací a poradenské služby Modré linky a její vzdělávací středisko tak od 4. 12. 2007 nese nový název Centrum pro vzdělávání a supervizi. Konec roku byl ovlivněn i významnými organizačními a personálními změnami. Eva Horká po 13 letech odchází z pozice předsedkyně správní rady. Mimo tuto funkci vykonávala také činnost managerky sdružení a to po celou dobu fungování Modré linky dobrovolně a bez nároku na honorář. Vzhledem k narůstající personální, organizační i odborné agendě proto občanské sdružení vytváří placené místo ředitele sdružení.

Rok 2008 byl rokem vyrovnávajícím se s novou organizační strukturou a s jejími počátečními problémy a nejistotami. V tomto roce se odehrálo několik personálních změn a to na postu ředitelky sdružení a vedoucího Centra pro vzdělávání a supervizi. Přidávají se i ekonomické těžkosti, na které je třeba zejména koncem roku reagovat úspornými opatřeními. I přes tyto obtíže tento rok však odbornou práci Modré linky nijak negativně nepoznamenal. Opět vzrůstá počet kontaktů na lince důvěry i v psychologické poradně. Centrum pro vzdělávání a supervizi se zaměřuje oproti jiným rokům výrazně na supervizní nabídku. Modrá linka chce nadále soustředit svou pozornost na pomoc v krizových či jinak závažných obtížných životních situacích dětí a mladých lidí a proto přechází logopedická poradna přímo pod Centrum rodinných aktivit LATA. Za významnou událost v celonárodním měřítku lze považovat realizaci první Konference internetového poradenství, kterou sdružení organizovalo ve spolupráci se Soukromou Vyšší odbornou školou sociální v Jihlavě a za podpory Kraje Vysočina a České asociace pracovníků linek důvěry.

Rok 2009 byl pro Modrou linku významný v tom, že dosáhla úspěšných 15 let její činnosti. Modrá linka vstoupila do pomyslné dospělosti a obdržela občanský průkaz. Modrá linka zaznamenala i několik personálních i organizačních změn. V červnu došlo ke stěhování kanceláře a psychologické poradny. Modrá linka ukončila činnost v Centru rodinných aktivit Lata a přestěhovala se do prostor domu, jejímž majitelem je Magistrát města Brna. Budova sídlí na adrese Anenská 10. Vzhledem k dostupnosti klientů poradny je toto místo nesrovnatelně lepší, neboť se nachází ve středu města Brna. Rovněž v průběhu roku došlo ke změně na pozici ředitelky Modré linky, kdy k 30.9. skončila Mgr. Alena Pavlíčková a na tuto pozici nastoupila Jana Zárubová. V listopadu, po téměř dvou letech, ukončila svou činnost Správní rada o obsazení Mgr. Andrea Lásková, Mgr. Alena Odehnalová, Mgr. Michal Horák a do této funkce byla dne 11.11. valnou hromadou zvolena nová. Jejími členy se stali Mgr. Ladislav Ptáček, Mgr. Danka Cieślarová a PhDr. Jaroslava Otradovcová. I když byl rok 2009 pro Modrou linku náročný, lze s jistotou říct, že ji posunul opět o krok blíže k dospělosti s velkým přispěním všech, kteří se o ni starali, ať už po stránce finanční, organizační nebo i po stránce péče o klienty.

Kontakty na linku důvěry

Telefon

549 241 010

Mobil

608 902 410

Skype

modralinka

E-mail

help@modralinka.cz

 

V provozu denně
od 9.00 do 21.00 hod.


ikona - FaceBook

Modrá linka je členem International Federation of Telephone Emergency Services


 

Kdo nás podporuje...


English flag  English