Přeskočit navigaci

Publikace

Přes internet se radí hlavně dívky

Ladislav Ptáček, Psychologie Dnes 11/2003

Modrá linka poskytuje internetovou službu od června 1999. Od zahájení jejího poskytování neustále narůstá počet internetových kontaktů.

V loňském roce odpověděla na více než 800 e-mailů, což tvoří necelých 40 % všech kontaktů. Internetové poradenství se pro Modrou linku stalo neoddělitelnou součástí její práce. Službu využívají především dívky (80 %), podíl mužů je v telefonických kontaktech nižší než 20%.

Podle typologie významně převažují poradenské e-maily (65 %), četné, vzhledem k povaze služby, jsou i kontakty kategorie krizové intervence (11,5 %). Kontaktů, které byly klasifikovány jako testovací a zneužívající, bylo zaznamenáno pouze 1 %. Modrá linka garantuje odeslání odpovědi do dvou dnů, klient však svoji odpověď většinou obdrží do 24 hodin. Schopnost pracovat s klientem prostřednictvím internetu je požadována po všech pracovnících, protože každý člen týmu v rámci své služby vyřizuje internetové kontakty.

Zkušenosti ukazují, že pro smysluplnou realizaci a efektivní přínos internetového poradenství má význam přibližně 5 výměn e-mailu mezi pracovníkem a klientem. Skutečnost, že Modrá linka je určena především dětem a mládeži, se projevuje i v obsahu dotazů klientů. V 51 % e-mailů je obsažena problematika vztahová a partnerská, významně jsou zastoupeny osobní a existenciální problémy. Více než polovině klientů komunikujících s Modrou linkou prostřednictvím internetu je od 10 do 14 let, což je více než dvojnásobek oproti telefonické službě. Modrá linka s poskytováním této služby přestává být regionální linkou, protože z ostatních krajů směřovalo do Brna více než 80 % všech dotazů. Své místo mají i e-maily přicházející ze zahraničí.

zpět

English flag  English


Telefon

549 241 010

Mobil

608 902 410

Skype

modralinka

E-mail

help@modralinka.cz

 

V provozu denně
od 9.00 do 21.00 hod.


ikona - FaceBook

Modrá linka je členem International Federation of Telephone Emergency Services


 

Kdo nás podporuje...