Přeskočit navigaci

Publikace

HORSKÁ, B., LÁSKOVÁ, A., PTÁČEK, L.: Internet jako cesta pomoci: Internetové poradenství pro pomáhající profese (recenze)

Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. ISBN 978-80-7419-034-6

Autoři první knihy zabývající se problematikou internetového poradenství jsou kolegové z Modré linky, tj. brněnské linky důvěry pro děti a mládež. Mají bohaté zkušenosti nejen z telefonní linky důvěry z předchozích let, ale i internetového poradenství, ke kterému začala Modrá linka vzhledem k rozmachu internetu později směřovat, aby vyšla vstříc potřebám potencionálních mladých klientů. Jedním z důvodů k napsání knihy bylo předat své zkušenosti dále.

Pro svůj obsah byla publikace zařazena do ediční řady Studijní texty v sérii učebnic pro obor sociální práce a také tak působí. Je to plus nebo mínus? Z mého pohledu obsahuje obě strany mince.

Co se týče zpracování, nemám co vytknout. Je to jednoduchá, přehledná příručka. Ukázky oddělené od běžného textu jsou psány menším písmem, pro jména autorů, poznámek, otázek k zamyšlení je zvolena kurzíva atd. Na druhou stranu názorných obrázků je zde celkem málo. Pro odlehčení statusu učebnice bych doporučila občas vložit třeba inteligentní kreslený vtip s internetovou tématikou.

Témata se vzájemně překrývají. Výhodou je, že knihu lze číst nejen chronologicky, tj. od začátku do konce, ale volit si i pouze kapitoly, které čtenáře oslovily.

Bohužel i tato zdánlivá výhoda, nahlédnout do jednotlivých kapitol bez nutnosti číst celou knihu, má své mínusy. Některé poznatky se opakují a na čtenáře, který zvolil lineární formu čtení jako já, to občas působí demotivačně. Navíc některým méně záživným kapitolám, např. Internetové poradenství jako sociální služba (kap. 6), je z mého pohledu věnován moc velký prostor. Později zařazené kapitoly, jako jsou např. Požadavky na osobnost pracovníka či pracoviště (kap. 16 a 17), pak působí až rozvláčně, vzhledem k tomu, že něco již bylo zmíněno na předchozích stranách.

Na začátku knihy zaujme Předmluva, kterou zpracoval známý současný psycholog Tomáš Novák. Předmluva je napsána vtipně jako dopis adresovaný Jiřině Hanušové neboli tetě Sally s typickým oslovením „Milá Sally“. Poznámka pro mladší ročníky: Teta Sally byla známá psycholožka a publicistka, která pomáhala řešit problémy lidem v jejich složitých životních situacích v rubrice „Milá Sally“ v dnes již neexistujícím týdeníku Mladý svět.

Na konci knihy zase pohladí často opomíjená sekce doslovu s názvem Místo doslovu od B. Horské, což je originální a milé rozloučení se s čtenářem.

Publikace má celkem 18 kapitol a je dle autorů pomyslně rozdělena na dvě části.

První část obsahuje převážně obecná témata vztahující se k internetovému poradenství a všemu, co s ním souvisí. Dozvíme se zde o jeho pozitivech, negativech, formách (prostřednictvím emailu, přenosu zpráv z internetových stránek, chatu, videokonference). Nechybí ani kapitola věnovaná srovnání internetového poradenství u nás a v zahraničí či kapitola věnována samotnému internetovému prostředí a specifikům prostředí linek důvěry.

Z této části mě obzvlášť zaujala kapitola 8 zpracovaná B. Horskou, která je věnována mýtům internetového poradenství. Zahrnuje jak nejběžnější mýty z obecného hlediska (např. příliš vysoké/nízké očekávání od internetového poradenství), tak i z hlediska klientů, kteří mohou očekávat, že jim odpověď přijde okamžitě či že jeden kontakt vyřeší všechny jejich problémy atd. Nechybí ani ukázky potvrzující fungování těchto mýtů ve společnosti.

Další pěkně zpracovanou kapitolou, o které bych se chtěla zmínit, je kapitola 9 s názvem Hranice a možnosti internetového poradenství od A. Láskové. Pojednává o výhodách (jako je flexibilita, rychlé odhalení klientů, bezbariérovost) a nevýhodách (snadné narušení důvěrnosti s poradcem, práce s hypotézami) internetového poradenství. Dále se věnuje možnostem (poskytnutí emocionální podpory, legitimizování pocitů…) a limitům vzhledem ke klientovi (např. nemožnost interpretovat zdroje, diagnostikovat klienta). Přínosné pro čtenáře je i uvedení příkladů navazujících formulací, či úryvky vět, jak vyjádřit emoční podporu.

Druhá část je zaměřena specifičtěji na samotné linky důvěry (např. požadavky na pracoviště, zaměstnance, etiku, právní aspekty) a poradenství prostřednictvím e-mailů, které je v kontextu linek důvěry nejčastěji používáno. Obsahuje též kapitoly věnující se typologii e-mailových kontaktů (rozdělení na informativní, testovací, zneužívací, poradenské a naléhavé emaily) nebo supervizi internetového poradenství.

Z této části bych čtenářům rozhodně doporučila neminout precizně zpracovanou kapitolu 11 s názvem Metodika internetového poradenství od L. Ptáčka, ve které naleznete nejen ukázky, obrázky, ale i otázky k zamyšlení. Autor se zaměřuje na proces e-mailové výměny klient – poradna, ale i na čtyři pilíře odpovědi jako je oslovení klienta, úvodní text, komentující text a zakončení. Dále se věnuje zakázce v internetovém poradenství. Velkým přínosem této kapitoly je, že obsahuje podrobnou ukázku práce se zakázkou. Je zde uveden nejen dopis klienta, odpověď poradny, ale navíc i detailní rozebrání jak odpovědi, tak i vývoje poradcova vnímání klientovy situace, dekódování zakázky, práce s emocemi a zvolené intervence.

Nechybí ani uvedení dalších funkčních rad z praxe, jako je pravidlo „5x a dál“, „Zdravíme Vás, myslím si“, Pravidla pro oslovování a podepisování (vykání a oslovování jménem, podpis klienta, chybějící údaj o pohlaví klienta…).

Kapitolou, o které bych se chtěla dále zmínit, je kapitola 12 – Specifické situace a postupy v internetovém poradenství od A. Láskové. Autorka se zaměřuje na nestandardní postupy v internetovém poradenství. Zabývá se otázkou, zda dále reagovat na poděkování klienta, abychom nezpůsobili jeho navázání, či ne. Je zde uveden tip odpovědi na šířenou HOAX zprávu spolu s uvedením internetové adresy, kde můžeme zjistit, zda se jedná opravdu o hoax.

Také rozebírá (včetně ukázky i s odpovědí), co dělat, když nás opakovaně kontaktuje klient, jehož zakázka není splnitelná, nebo pokud víme, že klient se pokaždé prezentuje v odlišné věkové hranici. Máme mu to naznačit či dělat mrtvého brouka? Neméně zajímavou kapitolou je poslední kapitola 18 od L. Ptáčka, která se věnuje pasivnímu poradenství. Informuje nás, že nejen aktivní poradenství je pro klienta důležité, ale ovlivňuje ho i poradenství pasivní, což je prostředí našich internetových stránek a informací, které na nich klient nalezne. Podle toho se pak klient rozhoduje, zda se nám se svým problémem svěří či ne.

I přesto, že jsem se obzvlášť v druhé části těšila a čekala daleko více komplexních ukázek (tj. e-mail od klienta + odpověď poradny), které by mi pomohly načerpat zkušenost i užívané stylistické obraty a vyvarovat se chyb, musím říci, že celkově kniha nezklamala.

Na pouhých 197 stranách se snaží pojmout velice široké spektrum témat týkajících se internetového poradenství (od definic, přes právní aspekty, etiku, po požadavky na zaměstnance a zpracování emailů), je přehledná, srozumitelná a čte se snadno. Pro laiky oceňuji i na závěr vložený Slovník pojmů s odkazy na kapitoly či precizně zpracovanou Literaturu a zdroje zahrnující i rejstřík webových adres zmíněných organizací zabývajících se internetovým poradenstvím.

I přes zdánlivě zvolené banální téma týkající se internetového poradenství se dá z knihy načerpat spousta informací a nejen v doporučených kapitolách. Navíc i vzhledem k přijatelné ceně 245,- Kč věřím, že si své čtenáře z řad pomáhajících profesí, ale i z ostatních zájemců najde.

Klára Hrbáčková
Autorka recenze je studentkou psychologie na FSS MU.

Recenze ke knize byla publikována v časopise Psychoterapie č. 3-4/2011.

zpět

English flag  English


Telefon

549 241 010

Mobil

608 902 410

Skype

modralinka

E-mail

help@modralinka.cz

 

V provozu denně
od 9.00 do 21.00 hod.


ikona - FaceBook

Modrá linka je členem International Federation of Telephone Emergency Services


 

Kdo nás podporuje...