Podpora rodin v rozchodové situaci

29.4.2021
9:00-16:00
Online konference zaměřená na sdílení zkušeností z práce s rodinami v rozvodové či rozchodové situaci

Pořádáme online konferenci zaměřenou na sdílení zkušeností z práce s rodinami v rozvodové či rozchodové situaci.

Konference je určená pro všechny, kteří se profesně setkávají s rodinami v rozvodové a rozchodové situaci a nabídne prostor pro aktivní sdílení vašich a našich zkušeností a diskuzi.

Akce se koná v rámci projektu „Spokojené dítě i po rozvodu“.

Konference proběhne na platformě ZOOM. Účast na konferenci je bezplatná. Maximální kapacita účastníků konference je 100. Na jednotlivých workshopech 25 osob.Kapacita konference byla vyčerpána, přihlášení již není možné.


V týdnu před konferencí Vás kontaktujeme e-mailem s informacemi o přístupu ke konferenci.

Průběh online konference bude nahráván, odesláním registračního formuláře udělujete svůj souhlas s pořízením záznamu.Dopolední blok je věnovaný představení vybraných aktérů pomoci a společné diskuzi nad těmito otázkami:
  • Jak se v situacích spojených s rozvodem a rozchodem proměňuje rovina partnerská a jak ovlivňuje rovinu rodičovskou, individuální i rovinu dětí
  • Jak mohou vnější aktéři, kteří nabízejí profesionální podporu, v takových situacích pomoci a jak na sebe mohou navázat a spolupracovat
  • Jaké jsou limity a příklady z dobré praxe z práce s rodinami
  • Jakými způsoby pracovat s jednotlivými členy rodiny
Odpolední blok nabídne workshopy na tato témata:
  • Motivace a očekávání rodičů jako důležitý faktor v práci s rodinou
  • Možné způsoby intervence v závislosti na intenzitě a druhu krize rodiny
  • Participace aneb kudy k potřebám a zohlednění dětí v konfliktu rodičů
  • Výlet na hranice a limity našich služeb (a možná i za ně)

V dopoledním bloku bude prezentován pohled pracovnice OSPOD, advokátky, organizací věnujících se rozvodové problematice (Spondea, z.ú., Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú., Modrá linka, z.s., Krizové centrum pro děti a dospívající (CSS Brno), a dalších.

Program konference:

9:00 - 9:30 úvod a představení projektu Spokojené dítě i po rozvodu
9:30 - 12:00 blok prezentujících (včetně pauzy 15 minut)
12:00 - 12:30 - panelová diskuze

obědová pauza 12:30 - 13:30

13:30 - 15.00 workshopy
15:15 - 16:00 společná diskuze
16:00 zakončení

Anotace workshopů

Kapacita jednotlivých workshopů je omezena na max. 25 účastníků. Délka trvání 90 minut. Workshopy předpokládají aktivní zapojení účastníků.

Motivace a očekávání rodičů jako důležitý faktor v práci s rodinou

Během diskuzně laděného workshopu se budeme dotýkat role motivace a očekávání klientů a toho jak se odráží ve spolupráci. Ve společné diskuzi se zaměříme na to, jak se ne/motivovanost rodičů promítá do práce s nimi, jaké nástroje při práci s nemotivovanými klienty volíme a také se zamyslíme nad tím, jak v těchto situacích podpořit sami sebe. Společně budeme mít prostor vzájemně sdílet dosavadní zkušenosti v těchto oblastech. Předpokladem je tedy aktivní zapojení účastníků.

Možné způsoby intervence v závislosti na intenzitě a druhu krize rodiny

V průběhu workshopu se společně zamyslíme nad různými možnostmi intervence do sporů souvisejících s rozpadem rodiny. Rodina se rozděluje, vytváří se jiné kvality vztahů, každý člen má své potřeby a také cíle, které se mění v čase i v závislosti na ostatních členech rodiny. Jak do těchto situací zasahovat, jak je podporovat, jak v nich pomáhat? V rámci workshopu se podíváme, co mají k dispozici jednotliví interventi, a společně prozkoumáme slabé i silné stránky jejich pozice i formy, jakými do sporu vstupují.

Participace aneb kudy k potřebám a zohlednění dětí v konfliktu rodičů

Co je to participace? Kdo ji provádí? Jaké má cíle? Jaká má úskalí? Jaké je to očima dítěte? Ve workshopu se zaměříme na zkušenosti se zjišťováním pocitů a potřeb dětí v rozchodové situaci rodičů. Společně vytvoříme mapu cest, které vedou k tomu, aby hlas dítěte zazněl a nezapadl. Necháme nahlédnout do naší metodiky a pomůcek, které jsme vytvořili, a budeme rádi za sdílení dalších možností a způsobů práce.

Výlet na hranice naší služby (a možná i za ně)

Kam až ve službě můžeme zajít? Co všechno je možné klientům nabídnout? Jak poznat, že není vhodné, aby klienti vstoupili do naší služby? Kde jsou mé vlastní hranice v práci s klienty? Řada otázek, na které se pokusíme v našem workshopu společně hledat odpovědi. Během našeho výletu se pokusíme zmapovat hranice a limity služeb, v diskuzi budeme hledat společné jmenovatele stejně jako odlišnosti v našich službách.

Aktuality

Aktuality můžete sledovat na webu www.modralinka.cz nebo na http://facebook.com/modralinka. Dotazy můžete směřovat na email: rodina@modralinka.cz.

www.modralinka.cz