Chatové poradenství I. a Chatové poradenství II.

Termín: 10. - 12. 2. 2021
Lektor:
Mgr. Bohunka Horská

Zvládání obtížných situací

Termín: 12. - 13. 5. 2021
Lektor:
PhDr. Michal Horák

Umění držení hranic v pomáhajících profesích

Termín: 21.05.2021
Lektor:
PhDr. Michal Horák

Výcvik v internetovém poradenství

Termín: 3 - 5.6. 2021
Lektor:
PhDr. Andrea Lásková

Specifika krizové intervence v kontextu práce s dětským klientem

Termín: 9.9.2021
Lektor:
Mgr. Bohunka Horská

Praktická krizová intervence

Termín: 08.10.2021
Lektor:
PhDr. Michal Horák

Trénink zvládání obtížných situací

Termín: 29.-30.11. 2021
Lektor:
PhDr. Michal Horák

VÝCVIK KOMPLEXNÍ KRIZOVÉ INTERVENCE

Termín: od 12. 2. 2021
Lektor:
Členové týmu Modré linky