Specifika krizové intervence v kontextu práce s dětským klientem

Termín: 21.4.2020
Lektor:
Mgr. Bohunka Horská