O nás


Vážená kolegyně a vážený kolego,


vítáme vás  na stránkách Odborného centra Modré linky. Vzdělávání v naší organizaci má dlouholetou tradici a nabízené vzdělávací programy vychází z naší praxe. Témata pro kurzy jsou vybírány na základě našich potřeb a témat, kterým se sami věnujeme. V kurzech se potkáte s lektory, kteří  mají s tématem profesní zkušenosti a dokáži je  předat. 

Vzdělávání bereme jako prostředek pro rozvoj  jedince, týmu a organizace. Důležitým ukazatelem je pro nás vaše spokojenost.


Váš zájem nás těší.