Odborné centrum

… vzdělávání, které vychází z naší praxe …

Odborné centrum Modré linky nabízí vzdělávací kurzy odborníkům v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, správní sféry a dalším zájemcům. Kurzy tvoříme na základě našich zkušeností z praxe a potřeb organizace, proto jsou zaměřeny na oblast krizové intervence, práce s dětmi a mládeží, psychologické pomoci, osobního rozvoje a měkkých dovedností. V naší nabídce nechybí preventivní programy pro děti a mládež. Zapojujeme se i odborných výzkumů a podpory rozvoje krizové pomoci.

Odborné centrum

… vzdělávání, které vychází z naší praxe …

Odborné centrum Modré linky nabízí vzdělávací kurzy odborníkům v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, správní sféry a dalším zájemcům. Kurzy tvoříme na základě našich zkušeností z praxe a potřeb organizace, proto jsou zaměřeny na oblast krizové intervence, práce s dětmi a mládeží, psychologické pomoci, osobního rozvoje a měkkých dovedností. V naší nabídce nechybí preventivní programy pro děti a mládež. Zapojujeme se i odborných výzkumů a podpory rozvoje krizové pomoci.

AKTUÁLNĚ VE VZDĚLÁVACÍM CENTRU



Odborné centrum … vzdělávání, které vychází z naší praxe …


Vítáme Vás na nových stránkách Odborného centra Modré linky. Odborné centrum Modré linky nabízí vzdělávací kurzy odborníkům v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, správní sféry a dalším zájemcům. Kurzy tvoříme na základě našich zkušeností z praxe a potřeb organizace, proto jsou zaměřeny na oblast krizové intervence, práce s dětmi a mládeží, psychologické pomoci, osobního rozvoje a měkkých dovedností. V naší nabídce nechybí preventivní programy pro děti a mládež. Zapojujeme se i odborných výzkumů a podpory rozvoje krizové pomoci.



Konference je tu: rezervujte si termín nebo se rovnou přihlaste !!!!


Srdečně Vás zveme na konferenci pro odborníky v distančním poradenství na téma - Oznamovací povinnost v kontextu internetového prostoru – konference se bude konat 7. 11. 2019 od 9 hod. do 15:30. Bližší informace a program bude oznámen během měsíce srpna. Konferenční poplatek 600 Kč. Kapacita omezena na 50 osob.

Přihlásit se můžete zde.

Pozvánka je možné prohlédnout zde.



Anenská 10, 602 00 Brno-střed

MgA. Hana Regnerová

ředitelka
Tel.: +420 776 295 769
manager@modralinka.cz

Mgr. Hana Lukešová Bartáková

vedoucí odborného centra  
Tel.: +420 608 851 283
vzdelavani@modralinka.cz