Objednáním vzdělávací akce na klíč vyjadřuji souhlas s níže uvedenými podmínkami:

Krok 1/3

  • Vyplněním této přihlášky náš program/akci pouze poptáváte, proto prosím vyplňte hlavně kontaktní údaje a počet lidí (ve třetím kroku přihlášky nevypisujte informace o jednotlivých účastnících)

 

  • Na základě Vaší poptávky se s vámi pracovník Odborného centra spojí a domluvíte se na konkrétní požadavcích a podmínkách

  • Po domluvě s pracovníkem Odborného centra na konkrétním termínu realizace se stává Vaše objednávka závazná

 

  • Vzhledem k tomu, že bychom chtěli, aby naše programy byly variabilní a dostupné, ale současně musíme jejich přípravu a realizaci nějak zaplatit, stanovili jsme, že po dohodě na termínu je objednávka závazná a my začínáme chystat realizaci.

 

  • Odhlášení bez stornopoplatku je možné nejpozději 11 dnů před datem konání akce, a to pouze do 12:00 hod na email vzdelavani@modralinka.cz

  • Na zrušení objednávky 10 kalendářních dnů a méně před datem zahájení akce se z provozních důvodů vztahuje stornopoplatek 50 % z celkové domluvené ceny