VÝCVIK KOMPLEXNÍ KRIZOVÉ INTERVENCE

KAPACITA VÝCVIKU JE NYNÍ NAPLNĚNA - přijímáme přihlášky na jaro 2021. 


Výcvik bude otevřen v říjnu 2020 při dostatečném počtu osob min. 10 osob.


Termíny:

1 víkend: 2.- 4. 10. 2020  - seznámení, základy krizové intervence, navazování kontaktu, hranice krizové intervence

2 víkend: 9. - 11. 10. 2020 - klient v emocích, sexuologická problematika, dlouhodobí (kartotéční) klienti

3 víkend: 23. - 25. 10. 2020 - dětský klient, oznamovací povinnost, senioři, téma smrti

4 víkend: 13. - 15. 11. 2020 - téma šikany, domácí násilí, nácvikové bloky a supervize

5 víkend: 4. - 5. 12. 2020 - závislosti, psychopatologie

Zkouška: 6.12. 2020 - závěrečná zkouška


Harmonogram víkendu:

Jednotlivé bloky budou probíhat o víkendu vždy od pátku do neděle. 

pátek: 16:00-19:00

sobota: 8:30-12:30, 14:00-19:00

neděle: 8:30-13:30

 

Výcvik komplexní krizové intervence v pomáhajících profesích připravuje účastníka na krizovou intervenci v situacích, kdy je jí třeba.
V rámci výcviku jsou účastníci seznámeni s principy krizové pomoci v nejrůznějších obtížných situacích a s různými typy klientů - např. klient s depresemi, smutky, se sebevražednými sklony, rodina v akutní krizi, práce s klienty plačícími, mlčícími, v emocích.
Výcvik zahrnuje i základní orientaci v problematice domácího násilí, zneužívání omamných a návykových látek a nezapomíná i na povinnosti pracovníka jako je oznamovací povinnost  či etické aspekty práce.
Do výcviku jsou zařazeny bloky teoretického výkladu a praktických nácviků technik. Součástí kurzu jsou i sebezkušenostní a supervizní bloky.
Zaměříme se především na krizovou intervenci face to face a krizovou práci po telefonu. 

 

Výcvik komplexní krizové intervence zahrnuje 112 vyučovacích hodin.

Vše je možné doplnit i absolvováním Výcviku v internetovém poradenství (24 vyučovacích hodin) a Výcviku v chatovém poradenství I. a II. (16 a 8 vyučovacích hodin), tedy celkem 160 hodin vzdělávání. 

 

Harmonogram a rozpis témat obdrží účastník do mailu.

 

Podmínky absolvování: 

90% docházky plus praktická zkouška 

 

Cena:

Výcvik komplexní krizové intervence – cena 21 500 Kč
Zvýhodněný balíček vzdělávání zahrnující Výcvik komplexní krizové intervence, Výcvik v internetovém poradenství a Výcvik v chatovém poradenství I. a II. (absolvování výcviků je možné rozložit do 2 let) cena balíčku 28 500 Kč.

 

Lektorský tým:

Výcvik povede dvojce lektorů. Jednotlivá témata provází zkušený odborník na danou problematiku a další lektor. Dvojce lektorů se střídají, dle témat a aktivit výcviku. 

Lektorují např.:  Mgr. Bohunka Horská, PhDr. Andrea Lásková, MgA. Hana Regnerová a další odborníci z týmu Modré linky. 

    


Termín: Od 2.10. 2020 do 6.12. 2020 (5 víkendů)

Časový rozvrh: 9:00-16:00
112 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2020/0206-SP/PC
Cena: 21 500 Kč
možno hradit pomocí splátkového kalendáře dle dohody

č. ú. k platbě: 182826291/0300
variabilní symbol: dle faktury, která bude zaslána mailem