Mgr. Bohunka Horská
PhDr. Andrea Lásková
Mgr. Ladislav Ptáček
PhDr. Michal Horák
Daniel Kaucký, DiS.
Ondřej Jelínek
Členové týmu Modré linky
MgA. Hana Regnerová
Lenka Poulová
Mgr. Tomáš Gill
Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková
Mgr. Šárka Kohoutková
Mgr. Alžběta Divišová
Mgr. Markéta Círová
Mgr. Alena Olivová
Mgr. Eliška Šimberová