Výcvik v internetovém poradenství - na klíč

Termín: dle dohody
Lektor:
Mgr. Bohunka Horská

Specifika krizové intervence v kontextu práce s dětským klientem - na klíč

Termín: dle dohody
Lektor:
Mgr. Bohunka Horská

Chatové poradenství I. - na klíč

Termín: dle dohody
Lektor:
Mgr. Bohunka Horská

Chatové poradenství II. - na klíč

Termín: dle dohody
Lektor:
Mgr. Bohunka Horská

Trénink zvládání obtížných situací - na klíč

Termín: dle dohody
Lektor:
PhDr. Michal Horák

Zvládání obtížných situací- na klíč

Termín: dle dohody
Lektor:
PhDr. Michal Horák

Umění držení hranic v pomáhajících profesích - na klíč

Termín: dle dohody
Lektor:
PhDr. Michal Horák

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (Syndrom CAN) - na klíč

Termín: dle dohody
Lektor:
MgA. Hana Regnerová

Praktická krizová intervence -na klíč

Termín: dle dohody
Lektor:
PhDr. Michal Horák

Výcvik komplexní krizové intervence - na klíč

Termín: dle dohody
Lektor:
Členové týmu Modré linky

Oznamovací povinnost v kontextu sociálních služeb -na klíč

Termín: dle dohody
Lektor:
Členové týmu Modré linky

Jak přistupovat k člověku v akutní krizi -na klíč

Termín: dle dohody
Lektor:
Členové týmu Modré linky

Práce s násilím v párových vztazích - na klíč

Termín: dle dohody
Lektor: