Mgr. Bohunka Horská
PhDr. Andrea Lásková
Mgr. Ladislav Ptáček
PhDr. Michal Horák
Daniel Kaucký, DiS.
Členové týmu Modré linky
MgA. Hana Regnerová