Mgr. Bohunka Horská
PhDr. Andrea Lásková
Mgr. Ladislav Ptáček
PhDr. Michal Horák
Daniel Kaucký, DiS.
Ondřej Jelínek
Členové týmu Modré linky
MgA. Hana Regnerová
Lenka Poulová
Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková
Mgr. Šárka Kohoutková