Podpořte nás

Pokud nás chcete podpořit v naší činnosti, spojte se s Hanou Regnerovou, ředitelkou Modré linky na e-mailu hana.regnerova@modralinka.cz. Rádi se s Vámi sejdeme.

Pomáhat nám můžete několika způsoby

 • jednorázovou finanční částkou na námi poskytované služby,
 • pravidelnou finanční částkou na poskytované služby:

Rozšiřujeme své služby a především se připravujeme na non stop provoz. Což je náročné na zaškolení nových pracovníků a přípravu dalších technických podmínek. Proto budeme rádi za jakýkoliv dar a podporu. 

 • materiální pomocí:

Aktuálně bychom potřebovali renovaci kuchyňské linky pro naše zázemí. Děkujeme

 • poskytnutím prezentační plochy,
 • umožněním zveřejňování nabídky služeb a kontaktních údajů o Modré lince,
 • zajištění tisku propagačních materiálů,

Pomoci nám můžete i distribucí některých z našich letáků, které naleznete ZDE

 • poskytnutím prostor pro zřízení kanceláře a výukové učebny apod.
 • občasný pronájem či zapůjčení místnosti (cca velikosti kanceláře či učebny)

————————————————————————————————————–

Za pomoc Vám nabízíme

 • darovací smlouvu, ve které můžete určit lokaci daru a zpětnou vazbu o použití daru,
 • uvedení informací o Vás na webových stránkách Modré linky,
 • uvedení na tiskovinách, akcích a ve výroční zprávě,
 • prezentace v prostorách Modré linky přístupných veřejnosti,
 • pravidelné poskytování informace o našich aktivitách a zaslání pozvánky na naše akce

Výši daru může dárce odepsat od svého daňového základu podle zákona č. 586/1992 Sb.

Děkujeme dárcům za jejich podporu. Velmi si jí vážíme a považujeme ji za ocenění naší práce a projev důvěry.

 

Je možné také poslat dar přímo na účet:

182826291/0300

 

Aktuality

Časté dotazy

Modrá linko, co musím o sobě všechno říct?

Ohledně podání informací – je to zcela na Vás, co budete chtít prozradit. My jsme vázáni mlčenlivostí.

 

Někdy se doptáváme na určité  jednotlivosti Vašeho případu, a to proto, abychom byli schopni lépe reagovat či poskytnout adekvátní informace. Vy samozřejmě nemusíte sdělovat žádné osobní údaje a zůstat tak v naprosté anonymitě. Tuto skutečnost můžete zajistit i tím,že si skryjete číslo, popř. vytvoříte novou emailovou adresu, kde nebude obsaženo vaše jméno.

Kdo může volat?

Volat může kdokoli, kdo se nachází v obtížné situaci a chce pomoci.

 

Kontakty
Ředitelka 776 295 769
Zástupce 608 851 283
manager(zavináč)modralinka.cz
vzdelavani(zavináč)modralinka.cz
Kontakty
Ředitelka 776 295 769
Zástupce 608 851 283
manager(zavináč)modralinka.cz
vzdelavani(zavináč)modralinka.cz
Podpořte
nás
Děkujeme za podporu:
Podporují nás: