Pomoc při rozvodu

V tuto chvíli je kapacita služby naplněna. Nové klienty přijímáme od září 2020.

Rozešli jste se a nedaří se Vám domlouvat se s druhým rodičem? Poskytujeme bezplatnou pomoc pro rodiny v době rozchodu i po něm.

Ozvěte se nám:

Domluvíme termín informační schůzky, kde s Vámi společně probereme, jak Vám můžeme pomoci.

Služba je poskytována v rámci projektu Spokojené dítě i po rozvodu – Model komplexní služby pro rodiny s dětmi pro rodiče s dětmi v rozchodové či rozvodové situaci.

 

  • Pokud se potřebujete s druhým rodičem domluvit, jak budete pečovat o své děti, jak je budete vychovávat, jak se budete podílet na zabezpečení rodiny,
  • prožíváte dlouhodobý konflikt ve své rodině,
  • trápí Vás, jak se v konfliktní situaci cítí Vaše děti a nevíte, jak s nimi o situaci mluvit,
  • toužíte po zklidnění situace a bezpečném prostředí pro Vás i Vaše děti,

nabízíme Vám komplexní službu, která podpoří celou Vaši rodinu.

 

Pro koho je služba určena?
Pro rozcházející se či rozvádějící se rodiče, kteří mají alespoň 1 společné nebo společně osvojené dítě ve věku od 5 let do zletilosti.

Kde a kdy služba probíhá?
Setkání probíhají v Brně v prostorách Modré linky z.s. na ulici Anenské 10/10 v termínech, na kterých se na úvodní schůzce dohodnete. 

Jaké jsou zásady služby?
Služba je poskytována bezplatně, a to v minimálním rozsahu 3 mediačních setkání (za účasti obou partnerů), 1 setkání dítěte/dětí s psycholožkou a rozhovor rodičů s psycholožkou. Součástí poskytované služby je rovněž její evaluace (tedy zhodnocení z pohledu klienta). Při účasti ve službě je respektován princip diskrétnosti, odbornosti a nestrannosti.

Jak to bude probíhat?
Na úvodní schůzce Vám pomůžeme zorientovat se ve Vaší situaci, společně se dohodnete, co potřebujete vyřešit a domluvíte si termíny setkání.

Poté následují mediace, kde budete za pomoci dvou mediátorů hledat společnou vzájemně přijatelnou dohodu. Mediátoři Vám pomohou zmírňovat emoce a vzájemně se lépe slyšet a pochopit.

Vaše děti dostanou při setkání s psycholožkou prostor vyjádřit, co nyní potřebují a co je trápí. Budou Vám o tom moci předat vzkaz.

Pokud budete potřebovat další podporu, můžete využít pro své děti nebo pro sebe také podpůrnou terapii.

Podrobněji o našich službách:

Úvodní schůzka

– pomáhá rodičům zorientovat se v situaci a vidět ji v širších souvislostech
– poskytuje obecné informace i informace k účasti v komplexní službě
– zahrnuje dohodu o tom, co potřebujete vyřešit a domluvu termínů setkání
– nabízí způsoby, jak mluvit o situaci s dětmi

Probíhá za účasti obou rodičů a trvá max. 2 hodiny.

 

Mediace 

– umožňuje rodičům bavit se o tématech, která běžně končí hádkou, a je prostorem pro hledání a sjednávání dohod týkajících se například výchovy a výživy dětí, majetku, dalšího fungování rodiny
– poskytuje bezpečný a diskrétní prostor pro vzájemnou domluvu o tématech důležitých pro rodiče
– pomáhá zmírnit emoce rodičů a   umožňuje jim vzájemně se lépe slyšet a pochopit

Probíhá 3 až 5 mediačních setkání, každé setkání trvá 3 hodiny, přítomni jsou dva mediátoři.

Participace

– je setkáním dětí s psycholožkou
– nabízí dětem prostor vyjádřit, co teď potřebují a jak se v situaci cítí
– probíhá hravou odlehčenou formou a je přizpůsobena věku dítěte
– umožňuje dětem předat rodičům do mediace vzkaz o tom, co potřebují
– dává rodičům prostor pro rozhovor s psycholožkou o potřebách dítěte v současné situaci

Probíhá současně s druhým mediačním setkáním.

  Setkání rodičů s psycholožkami

– je zaměřeno na potřeby dětí v aktuální situaci
– posiluje rodičovské kompetence
– dává prostor i pro osobní potřeby rodičů
– nabízí psychickou podporu

Probíhá za účasti obou rodičů a trvá 1,5 hod.

Podpůrná terapie

– umožňuje současné situaci lépe porozumět a lépe se v ní cítit – nabízí možnost zabývat se svými pocity a potřebami
– pomáhá získat nadhled a hledat nové možnosti řešení
– může ji využít kdokoliv z rodiny jako podporu k zvládnutí náročného období

Možnost až 5 terapií, každá terapie trvá 50 minut.

Mediační dohoda

  • Je tvořena v průběhu mediací a má písemnou podobu.
  • Vytváří ji rodiče za podpory mediátorů. Její obsah domlouvají tak, aby jim i dětem vyhovoval.
  • Zachycuje společné postupy pro budoucí fungování.
  • Může sloužit jako podklad pro rozhodování soudu.

 

CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011485 Spokojené dítě i po rozvodu – Model komplexní služby pro rodiny s dětmi

Cílem projektu je rozšíření nabídky sociálních služeb a propojení vybraných služeb, které přinese zmírnění dopadů rozvodové/rozchodové situace rodičů na děti se zohledněním potřeb dítěte a posílení rodičovských kompetencí a získání náhledu na situaci dítěte.
DÍLČÍ CÍLE:
1. Vytvořit funkční model, který nabízí komplexní službu pro rodiče s dětmi řešící rozvod či rozchod a následně jej zpřístupnit tak, aby byla rodičům s dětmi řešícím rozvod či rozchod poskytována komplexní služba.
2. Ošetřit aktivně potřeby a zájmy dítěte v rozvádějící se rodině – poskytnutím terapie, zjištěním a reflektováním zájmu a potřeb dítěte a zapojením rodičů do mediačního procesu, kde bude poskytnuta rodičům možnost nastavit si v bezpečném prostředí pravidla budoucího fungování v oblasti péče o dítě i majetku, bude směřováno ke snížením konfliktnosti rodinné situace, dítě bude podpořeno a sníží se riziko jeho traumatizace.
3. Rozšířit povědomí o vytvořené komplexní službě – osvěta a informování poskytovatelů sociálních služeb, odborné i laické veřejnosti o modelu komplexní služby, zejména pak o jeho nově vnášených prvcích, a o výsledcích testování modelu, rozšířit povědomí o jeho užitečnosti a zvýšit jeho přijetí mezi veřejností.
4. Vzdělávat potenciální poskytovatele komplexního modelu či jeho jednotlivých služeb v jejich zavádění a realizaci. Jedná se o poskytovatele a zadavatele sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, zaměstnance veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice a odbornou veřejnost – bude vytvořena a zpřístupněna metodika komplexní služby a jejich jednotlivých součástí a vzděláváním zainteresovaných subjektů bude umožněno rozšíření modelu komplexní služby.

Kontaktní osoba:  MgA. Hana Regnerová, hana.regnerova@modralinka.cz  + 420 776 295 769

Datum realizace: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021

Aktuality

Časté dotazy

Modrá linko, co musím o sobě všechno říct?

Ohledně podání informací – je to zcela na Vás, co budete chtít prozradit. My jsme vázáni mlčenlivostí.

 

Někdy se doptáváme na určité  jednotlivosti Vašeho případu, a to proto, abychom byli schopni lépe reagovat či poskytnout adekvátní informace. Vy samozřejmě nemusíte sdělovat žádné osobní údaje a zůstat tak v naprosté anonymitě. Tuto skutečnost můžete zajistit i tím,že si skryjete číslo, popř. vytvoříte novou emailovou adresu, kde nebude obsaženo vaše jméno.

Kdo může volat?

Volat může kdokoli, kdo se nachází v obtížné situaci a chce pomoci.

 

Kontakty
Ředitelka 776 295 769
Zástupce 608 851 283
manager(zavináč)modralinka.cz
vzdelavani(zavináč)modralinka.cz
Kontakty
Ředitelka 776 295 769
Zástupce 608 851 283
manager(zavináč)modralinka.cz
vzdelavani(zavináč)modralinka.cz
Podpořte
nás
Děkujeme za podporu:
Podporují nás: