11/19/2021 - 11/21/2021Pro sociální oblast

Výcvik v internetovém poradenství

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními otázkami internetového poradenství. Součástí vzdělávacího programu Výcvik v internetovém poradenství je představení odpovědí na otázky problematiky internetového poradenství, a to především z oblasti komunikace s klientem prostřednictvím e-mailu. Výcvik zahrnuje témata techniky práce při poskytování služby, hranicím, možnostem a rizikům této poradenské služby, postavení pracovníka v tomto poradenském procesu a technickým požadavkům na realizaci služby. Kurz vybavuje frekventanty dostatečným teoretickým zázemím a současně je kurz postaven na praktickém nácviku a sebezkušenosti.

Akreditace
A2021/1238-SP/PC/VP
Cena
4000
Rozsah
vyučovací hodiny: 24
počet dnů: 3
Lokace
- 21.11. 2021, Lektoři: Mgr. Bohuslava Horská, Mgr. Ladislav Ptáček

Informace o kurzu

Kurz byl dobře veden a připraven.