3/3/2023 - 3/5/2023Pro sociální oblast

Výcvik v internetovém poradenství

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními otázkami internetového poradenství. Součástí vzdělávacího programu Výcvik v internetovém poradenství je představení odpovědí na otázky problematiky internetového poradenství, a to především z oblasti komunikace s klientem prostřednictvím e-mailu. Výcvik zahrnuje témata techniky práce při poskytování služby, hranicím, možnostem a rizikům této poradenské služby, postavení pracovníka v tomto poradenském procesu a technickým požadavkům na realizaci služby. Kurz vybavuje frekventanty dostatečným teoretickým zázemím a současně je kurz postaven na praktickém nácviku a sebezkušenosti.

Akreditace
A2021/1238-SP/PC/VP
Cena
4300
Rozsah
vyučovací hodiny: 24
počet dnů: 3
Lokace
KAPACITA NAPLNĚNA, prezenční forma, pátek 13:30 - 19:30, sobota: 9:00 - 19:00, neděle: 9:00 - 13:00

Informace o kurzu

Kurz byl dobře veden a připraven.