6/21/2021 - 6/22/2021Pro sociální oblast

KURZ PARTICIPACE - Zohledňování potřeb dětí v konfliktu rodičů

Kurz nabídne metodiku participačního setkání, kdy s rodinou pracujeme komplexně, paralelně s rodiči i s dětmi. Hrazeno z projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011485 Spokojené dítě i po rozvodu – Model komplexní služby pro rodiny s dětmi Kurz: Zdarma

Akreditace
bez akreditace
Cena
Obsazeno
Rozsah
vyučovací hodiny: 16
počet dnů: 2
Lokace
Anenská 10, Brno, začátek od 9:00 hod.

Informace o kurzu