10/7/2021 - 10/7/2021Pro sociální oblast

Využití mediace při práci s rodinou

Max. kapacita kurzu 16 osob. Bude probíhat prezenčně. Workshop je určen pro sociální pracovníky, kteří přichází do kontaktu s rodinami v rozvodové či rozchodové situaci, mohou své klienty o možnostech mediace informovat nebo jim ji mohou doporučit. Kurz je zdarma – hrazeno z projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011485, Spokojené dítě i po rozvodu.

Akreditace
bez akreditace
Rozsah
vyučovací hodiny: 4
počet dnů: 1
Lokace
Anenská 10, Brno

Informace o kurzu