12/31/2022 - 12/31/2022Pro sociální oblast

VÝCVIK KOMPLEXNÍ KRIZOVÉ INTERVENCE

Výcvik komplexní krizové intervence v pomáhajících profesích připravuje účastníka na krizovou intervenci v situacích, kdy je jí třeba. V rámci výcviku jsou účastníci seznámeni s prací krizového interventa se zaměřením na jednotlivé situace např. klient s depresemi, smutky, se sebevražednými sklony, rodina v akutní krize, ... . Do výcviku jsou zařazeny bloky teoretického výkladu a praktických nácviků technik. Součástí kurzu jsou i sebezkušenostní bloky a supervizní bloky. Zaměříme se na krizovou intervenci face to face, krizovou práci po telefonu. Nástavbou je potom práce s maily a krizová intervence v chatu. Výcvik komplexní krizové intervence 112 vyučovacích hodin dále ke kurzu nabízíme : Výcvik v internetovém poradenství 24 vyučovacích hodin Chatové poradenství I. a II. 24 vyučovacích hodin. Celkem 160 hodin. Kurz je možné absolvovat zvlášť nebo dohromady.

Akreditace
A2020/0206-SP/PC
Cena
23500
Rozsah
vyučovací hodiny: 112
počet dnů: 15
Lokace
dle aktuální situace

Informace o kurzu