10/5/2023 - 10/26/2023Pro sociální oblast

Aplikovaná krizová intervence - Podtéma Otázky kolem prolomení anonymity

Obsahem je reflektovat zkušenosti, kazuistiky z praxe, které mají potřebu účastníci více rozebrat. Zastavit se nad momenty, které v rozhovoru pomáhaly, a popřípadě zjistit co by se mohlo udělat jinak. Důležitou oblastí je vzájemné sdílení dobré praxe, naučit se novým věcem a vzájemně se inspirovat.

Akreditace
A2022/0337-SP/VP
Cena
1800
Rozsah
vyučovací hodiny: 8
počet dnů: 2
Lokace
online ZOOM

Informace o kurzu