Zvládání obtížných situací

Cena
3800
Lokace
Brno
Termín
10/6/2022 - 10/7/2022
Lektor
PhDr. Michal Horák

Souhlas s podmínkami a GDPR

Přihlášení na akci je závazné; odhlášení je možné pouze písemně – formou e-mailu: vzdelavani@modralinka.cz
Odhlášení bez stornopoplatku je možné nejpozději 5 dnů před datem konání vzdělávací akce, a to pouze do 12:00 hod. Pokud se odhlásím později, nebo se nedostavím bez odhlášení, jsem povinen/povinna uhradit stornopoplatek
Beru na vědomí pokyny k přihlášení, odhlášení a platbě, uvedené pod odkazem PLATBA na webové stránce akce