Mediace pro partnerství

Videopozvánka na on-line seminář na téma mediace v partnerských vztazích.

Soubor ke stažení: PozvMediaceProPartnerstviFin.mp4