Hledáme možnosti pomoci z krizových životních situací

Jsme tu, abyste na trápení nemuseli být sami. Pomáháme hledat řešení či podporu v obtížných životních situacích. Realizujeme také aktivity, které napomáhají těžkým životním situacím předcházet.

13058

kontaktů za rok 2023

na lince důvěry. Další lidé přišli do osobní poradny nebo do služby pro rozvádějící se rodiny, mediací.

365

dnů v roce můžete být s námi v kontaktu.

Na lince důvěry jsme 365 dní v roce. Prostě každý den, i o víkendu či svátku. A od 1. 1. 2022 poskytujeme hlasové služby nonstop.

8

možností, jak se s námi spojit.

Využít lze telefon (dvě čísla), Skype, chat, e-mail, anonymní schránku důvěry. Objednat se do osobní poradny či v konfliktní situaci využít mediaci.

30

let zkušeností.

Naše služby poskytujeme od září 1994. Snažíme se přenášet zkušenosti znovu do naší praxe či je předávat do dalších služeb pomáhajících lidem v krizových situacích.

Naše mimořádné aktivity a spolupráce

Podpora od společnosti IKEA

Děkujeme za podporu firmě IKEA, která nám pomohla při vybavení našeho pracoviště a našeho zázemí. Moc si vážíme přístupu a pomoci. Děkujeme

Podpora od Nadace ČEZ

V roce 2023 jsme obdrželi finanční podporu od Nadace ČEZ na projekt: "Aby byla modrá linka vidět a slyšet". Díky této podpoře můžeme vytvářet PR aktivity tak, aby se o nás dozvědělo co nejvíce lidí a mohli nás využít v době, kdy to potřebují. Děkujeme

Křížovky krizovky

Připravili jsme společně s Radiem Proglas pětidílný cyklus podcastů o pomoci v krizových situacích. Premiéra jednotlivých dílů probíhala od pátku 13.11. ve 22:00 a dále následujících pět pátečních večerů na Radiu Proglas.

Ámos vision

Spolupracujeme s Ámos vision - s jedinečným informačním portálem. Žáci zapojených škol mohou vidět naše spoty a další důležité informace na informačních tabulích přímo ve školách.

Alík.cz

Alík je server, který je určen dětem do 15 let. Je tam mnoho zábavy i poučného čtení. Naleznete zde i poradnu, kde již dlouhá léta odpovídáme i my, Modrá linka.

Podpora ze Sociálního nadačního fondu pro naši poradnu

Velmi děkujeme

Podpora firmy IPEX a.s.

V roce 2023 se nám podařilo zvýšit kvalitu technického zázemí pro zajištění anonymity volajících i spolehlivosti celého systému. Tyto služby nám poskytuje s velkým zvýhodněním a podporou firma IPEX. Děkujeme

Jsme nakloněni spolupráci

Rádi se podílíme na projektech, aktivitách a výzvách, které se dotýkají oblasti krizové pomoci. Přijde nám smysluplné pomáhat rozšiřovat možnosti pomoci i dbát na rozvíjení kvality tohoto oboru. Pokud byste měli zájem o spolupráci s námi, kontaktujte nás a domluvíme se na možnostech. O činnosti Modré linky v minulých letech se dočtete ve výročních zprávách, které naleznete v sekci Pro media - v patičce našich stránek.

Spolupracujeme

Česká Asociace Pracovníků Linek Důvěry
Přejít na web
International Fedaration of Telephone Emergency Services
Přejít na web
Asociace poskytovatelů krizové pomoci
Přejít na web

Jsme aktivními členy

Historie a současnost

Modra Linka Ilustrace Web Chod Modre Linky

Modrá linka od roku 1994

Modrá linka vznikla jako občanské sdružení v září 1994. Zázemí i prostory poskytlo v té době Středisko volného času Lužánky.

U vzniku Modré linky stály tyto ženy: Eva Horká, Jitka Kačerová a Věra Jelínková. Hlavním posláním, se kterým vstoupily do světa neziskových organizací, bylo od počátku poskytovat dětem a mladým lidem pomoc v krizových a obtížných životních situacích.

Modrá linka si vzala do svého názvu modrou barvu jako symbol naděje. Naděje pro ty, které něco trápí, bolí nebo jen znepokojuje, pro všechny, kteří jsou v úzkých, na rozcestí, kteří nevědí, jak dál, kteří mají pocit, že jsou na všechno sami. Modrá linka vznikla proto, aby na všechno tak úplně sami nebyli…

25 let formovalo Modrou linku do dnešní podoby, kdy už nejsme jen pro děti, ale poskytujeme služby pro všechny, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci.

Modra Linka Ilustrace Web Linka Duvery

Linka důvěry

Jsme zde pro vás, pokud jste se ocitli v náročné životní situaci

Modra Linka Ilustrace Web Osobni Poradna

Centrum podpory - osobní poradna

Můžete se na nás obrátit i osobně

Modra Linka Ilustrace Web Partnerske Krize

Mediace - řešení sporů

Modra Linka Ilustrace Web Vzdelavani

Odborné centrum

Vzděláváme odborníky i širokou veřejnost

Modra Linka Ilustrace Web Podpora V Problemech
Hodnoty a cíle Modré Linky

Naším cílem je podpora a pomoc v obtížných životních situacích

I.

Úcta, respekt a ohleduplnost k rozmanitosti potřeb a hodnot

V našich službách se snažíme dodržovat rovnost každé osoby bez ohledu na původ, věk, pohlaví, zdravotní stav, náboženské vyznání, politické přesvědčení, manželský či rodinný stav, sociálně-ekonomický status apod.

II.

Podpora lidské důstojnosti

Přistupujeme ke každé osobě důstojně, s ohledem na individuální rozdíly a v kontextu respektování a dodržování lidských práv. Podporujeme vlastní zodpovědnost a autonomii každé osoby s ohledem nejen na její individuální potřeby, ale také na její možnosti, schopnosti a dovednosti.

III.

Profesionalita a zodpovědnost

Snažíme se naše služby vykonávat vysoce odborně, efektivně a kreativně, odpovědně, s plným nasazením, a při tom s lehkostí a nadhledem.

IV.

Partnerská spolupráce, uznání a hledání řešení

Vnímáme důležitost mezilidských vztahů klienta a podporujeme jej v udržování, utváření a podílení se na řešení problémů. Usilujeme o budování a rozvíjení profesionálních vztahů s kolegy a spolupracujeme s odborníky z dalších institucí a profesí.

Modrá linka v mediích

Rozhovor ředitelky ML v Českém rozhlase

O fungování Modré linky, jejím vývoji, a hlavně o podpoře, kterou nabízí všem, kdo ji potřebují, vyprávěla v rozhovoru v ČRo s redaktorem Zdeňkem Truhlářem končící ředitelka ML Hana Regnerová

Číst více

Posaďte se u nás a potřebujete-li, tak zavolejte

Ke 30. výročí založení Modré linky jsme připravili dvě místa, kde se můžete posadit, odpočinout si a když budete potřebovat, kdykoliv nám zatelefonovat.

Číst více

Podcast o začátcích Modré linky

Od založení Modré linky, která poskytuje psychologickou a psychoterapeutickou pomoc lidem v náročných životních situacích, uplyne v září roku 2024 už 30 let. Proto na vznik krizové linky a její začátky v brněnském Centru volného času Lužánky zavzpomínala jedna ze tří zakladatelek, Eva Horká. A věnovala se také současným problémům dětí a mladých lidí.

Číst více