Hledáme možnosti pomoci z krizových životních situací

Jsme tu, abyste na trápení nemuseli být sami. Pomáháme hledat řešení či podporu v obtížných životních situacích. Realizujeme také aktivity, které napomáhají těžkým životním situacím předcházet.

9503

kontaktů za rok 2022

na lince důvěry. Další lidé přišli do osobní poradny nebo do služby pro rozvádějící se rodiny, mediací.

365

dnů v roce můžete být s námi v kontaktu.

Na lince důvěry jsme 365 dní v roce. Prostě každý den, i o víkendu či svátku. A od 1. 1. 2022 poskytujeme hlasové služby nonstop.

8

možností, jak se s námi spojit.

Využít lze telefon (dvě čísla), Skype, chat, e-mail, anonymní schránku důvěry. Objednat se do osobní poradny či využít službu pro rodiny v rozchodu.

29

let zkušeností.

Naše služby poskytujeme od září 1994. Snažíme se přenášet zkušenosti znovu do naší praxe či je předávat do dalších služeb pomáhajících lidem v krizových situacích.

Naše mimořádné aktivity a spolupráce

Spolupráce s IBM

Ve spolupráci s týmem dobrovolníků jsme vytvořili novou a přehlednější webovou stránku. Našim klientům taky pomůže Chat Bot Inka Modrá, který jim poskytne nejdůležitější informace o nás. Vytváříme ještě nový Chatovací systém. Na všem se aktivne podileli dobrovolníci z centra IBM in support of KYNDRYL Brno. Děkujeme

Spolupráce s nakladatelstvím Stopa bezpečí

Podílíme se na informování a podpoře dětí a dospívajících v tématech, se kterými se potkáváme na lince. V roce 2020 jsme společně vydali publikaci "Řekni šikaně ne!" a v roce 2021 má vyjít "Nedotýkej se mě!". Publikace jsou distribuovány do škol zdarma.

Křížovky krizovky

Připravili jsme společně s Radiem Proglas pětidílný cyklus podcastů o pomoci v krizových situacích. Premiéra jednotlivých dílů probíhala od pátku 13.11. ve 22:00 a dále následujících pět pátečních večerů na Radiu Proglas.

Žlutá koala

Naše nová mluvčí Žlutá koala publikuje na Facebooku či Instagramu a chystá se i na spojení na dalších sítích.

Alík.cz

Alík je server, který je určen dětem do 15 let. Je tam mnoho zábavy i poučného čtení. Naleznete zde i poradnu, kdejiž dlouhá léta odpovídáme i my, Modrá linka.

Jsme nakloněni spolupráci

Rádi se podílíme na projektech, aktivitách a výzvách, které se dotýkají oblasti krizové pomoci. Přijde nám smysluplné pomáhat rozšiřovat možnosti pomoci i dbát na rozvíjení kvality tohoto oboru. Pokud byste měli zájem o spolupráci s námi, kontaktujte nás a domluvíme se na možnostech. O činnosti Modré linky v minulých letech se dočtete ve výročních zprávách, které naleznete v sekci Pro media - v patičce našich stránek.

Spolupracujeme

Česká Asociace Pracovníků Linek Důvěry
Přejít na web
Internationl Fedaration of Telephone Emergency Services
Přejít na web
Asociace poskytovatelů krizové pomoci
Přejít na web

Jsme aktivními členy

Historie a současnost

Modra Linka Ilustrace Web Chod Modre Linky

Modrá linka od roku 1994

Modrá linka vznikla jako občanské sdružení v září 1994. Zázemí i prostory poskytlo v té době Středisko volného času Lužánky.

U vzniku Modré linky stály tyto ženy: Eva Horká, Jitka Kačerová a Věra Jelínková. Hlavním posláním, se kterým vstoupily do světa neziskových organizací, bylo od počátku poskytovat dětem a mladým lidem pomoc v krizových a obtížných životních situacích.

Modrá linka si vzala do svého názvu modrou barvu jako symbol naděje. Naděje pro ty, které něco trápí, bolí nebo jen znepokojuje, pro všechny, kteří jsou v úzkých, na rozcestí, kteří nevědí, jak dál, kteří mají pocit, že jsou na všechno sami. Modrá linka vznikla proto, aby na všechno tak úplně sami nebyli…

25 let formovalo Modrou linku do dnešní podoby, kdy už nejsme jen pro děti, ale poskytujeme služby pro všechny, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci.

Modra Linka Ilustrace Web Linka Duvery

Linka důvěry

Jsme zde pro vás, pokud jste se ocitli v náročné životní situaci

Modra Linka Ilustrace Web Osobni Poradna

Centrum podpory - osobní poradna

Můžete se na nás obrátit i osobně

Modra Linka Ilustrace Web Partnerske Krize

Mediace - řešení sporů

Modra Linka Ilustrace Web Vzdelavani

Odborné centrum

Vzděláváme odborníky i širokou veřejnost

Modra Linka Ilustrace Web Podpora V Problemech
Hodnoty a cíle Modré Linky

Naším cílem je podpora a pomoc v obtížných životních situacích

I.

Úcta, respekt a ohleduplnost k rozmanitosti potřeb a hodnot

V našich službách se snažíme dodržovat rovnost každé osoby bez ohledu na původ, věk, pohlaví, zdravotní stav, náboženské vyznání, politické přesvědčení, manželský či rodinný stav, sociálně-ekonomický status apod.

II.

Podpora lidské důstojnosti

Přistupujeme ke každé osobě důstojně, s ohledem na individuální rozdíly a v kontextu respektování a dodržování lidských práv. Podporujeme vlastní zodpovědnost a autonomii každé osoby s ohledem nejen na její individuální potřeby, ale také na její možnosti, schopnosti a dovednosti.

III.

Profesionalita a zodpovědnost

Snažíme se naše služby vykonávat vysoce odborně, efektivně a kreativně, odpovědně, s plným nasazením, a při tom s lehkostí a nadhledem.

IV.

Partnerská spolupráce, uznání a hledání řešení

Vnímáme důležitost mezilidských vztahů klienta a podporujeme jej v udržování, utváření a podílení se na řešení problémů. Usilujeme o budování a rozvíjení profesionálních vztahů s kolegy a spolupracujeme s odborníky z dalších institucí a profesí.

Modrá linka v mediích

Modrá linka spolupracuje i na mezinárodní úrovni

Rádi bychom Vám představili zajímavé, mezinárodní počiny pro odbornou veřejnost, na kterých jsme se jako Modrá linka podíleli.

Číst více

O Modré lince v Dobrém ránu

22. 7. 2021 jsme byli pozváni do České televize do pořadu Dobrého rána.

Číst více