Mnohdy je těžké zjištění, že i já potřebuji pomoc

Pomáháte ostatním v práci nebo v osobním životě? Fungujete jako vrba?