Mimořádné časy pro chaty

Rozšíření časů, které jsou určeny dětem, dospívajícím i dospělým, kteří byli zasaženi mimořádnou přírodní situací v červnu 2021 (především na jižní Moravě, ale také např. na Lounsku).