Termín dle dohodyPro sociální oblast

VÝCVIK KOMPLEXNÍ KRIZOVÉ INTERVENCE na klíč

Výcvik komplexní krizové intervence v pomáhajících profesích připravuje účastníka na krizovou intervenci v situacích, kdy je jí třeba. V rámci výcviku jsou účastníci seznámeni s prací krizového interventa se zaměřením na jednotlivé situace např. klient s depresemi, smutky, se sebevražednými sklony, rodina v akutní krize, ... . Do výcviku jsou zařazeny bloky teoretického výkladu a praktických nácviků technik. Součástí kurzu jsou i sebezkušenostní bloky a supervizní bloky. Zaměříme se na krizovou intervenci face to face, krizovou práci po telefonu. Nástavbou je potom práce s maily a krizová intervence v chatu. Výcvik komplexní krizové intervence 112 vyučovacích hodin dále ke kurzu nabízíme : Výcvik v internetovém poradenství 24 vyučovacích hodin, Výcvik chatové krizové intervence 24 vyučovacích hodin. Celkem 160 hodin. Kurz je možné absolvovat zvlášť nebo dohromady.

Akreditace
A2023/1754-SP/PC/VP
Cena
25000 Kč
Rozsah
vyučovací hodiny: 112
počet dnů: 15

Informace o kurzu