1/26/2024Pro sociální oblast

Výcvik chatové krizové intervence

Výcvik je určen pro ty, co se budou setkávat s klienty v online prostoru a komunikují s klientem na chatu. Budeme se věnovat problematice chatování v oblasti poradenské a také v oblasti krizové komunikaci s klientem.

Akreditace
A2023/1062-SP/PC/VP
Cena
4900
Rozsah
vyučovací hodiny: 24
počet dnů: 3
Lokace
online ZOOM

Informace o kurzu