Chatové poradenství I., Chatové poradenství II.

Cena
4800
Lokace
KAPACITA PLNÁ - online
Termín
6/23/2022 - 6/25/2022
Lektor
null Členové týmu Modré linky

Souhlas s podmínkami a GDPR

Přihlášení na akci je závazné; odhlášení je možné pouze písemně – formou e-mailu: vzdelavani@modralinka.cz
Odhlášení bez stornopoplatku je možné nejpozději 5 dnů před datem konání vzdělávací akce, a to pouze do 12:00 hod. Pokud se odhlásím později, nebo se nedostavím bez odhlášení, jsem povinen/povinna uhradit stornopoplatek
Beru na vědomí pokyny k přihlášení, odhlášení a platbě, uvedené pod odkazem PLATBA na webové stránce akce