20. listopad – výročí podepsání Úmluvy o právech dítěte

Jedním z nejvýznamnějších mezinárodních dokumentů) je Úmluva o právech dítěte podepsaná na Valném shromáždění OSN v New Yorku 20. listopadu 1989. Signatáři jsou všechny státy světa (kromě USA), které jsou tak zavázány mít zákonodárství účinně chránící práva dětí. Česká republika k ní přistoupila v únoru 1991.